Automatisch over naar de nieuwe KOR

Ondernemers die nu geen BTW-aangifte doen omdat ze gebruikmaken van de kleineondernemersregeling (KOR) vallen straks automatisch onder de nieuwe omzetregeling die per 2020 in werking treedt. Zij hoeven dus geen actie te ondernemen.

11 juli 2019 | Door redactie

Het kabinet wil  voor kleine ondernemers de administratieve lasten verminderen. Daarom is besloten de KOR (tool) die voor de BTW geldt aan te pakken.  Vanaf 1 januari 2020 is de omzet bepalend voor de toepassing van de KOR in plaats van het te betalen bedrag.  Tot een jaaromzet van € 20.000 kunnen ondernemers (maar in tegenstelling tot nu ook bv’s, stichtingen en verenigingen) de nieuwe regeling aanvragen. Ondernemers die de KOR nu al gebruiken gaan in principe automatisch over naar de nieuwe regeling, zo heeft de Belastingdienst aangegeven. Dit geldt ook voor zonnepaneelhouders die geen aangifte meer doen. 

Afmeldformulier staat op site Belastingdienst

Ondernemers die de nieuwe KOR direct vanaf 1 januari 2020 willen gaan gebruiken, moeten zich vóór 20 november 2019 aanmelden. De Belastingdienst heeft het aanmeldingsformulier hiervoor inmiddels op zijn website gezet. Ondernemers die de nieuwe omzetregeling niet meer willen of kunnen toepassen, moeten zich afmelden. Hiervoor heeft de fiscus een afmeldformulier op de site gezet.