Belastingdienst helpt met checklist naheffingsaanslag BTW

Het hele jaar door verstuurt de Belastingdienst naheffingsaanslagen voor de BTW. Dat levert vaak de nodige vragen op. Om organisaties bij al deze kwesties te helpen, heeft de Belastingdienst een checklist op de website geplaatst waarmee ondernemers de naheffingsaanslag snel kunnen controleren.

11 december 2018 | Door redactie

Het is belangrijk dat organisaties de BTW-aangifte op tijd verzorgen. Gebeurt dat niet, dan kan de fiscus een naheffingsaanslag BTW opleggen. Daarnaast kan het niet of te laat betalen van verschuldigde BTW een reden zijn voor een naheffingsaanslag. Ook het indienen van een BTW-suppletie (tool)  is een reden. In sommige gevallen schat de fiscus in hoeveel BTW ondernemers moeten betalen. Omdat de fiscus niet weet hoeveel facturen (tool) u heeft gestuurd, gaat de Belastingdienst uit van vaste bedragen. Die kunnen fors hoger liggen dan de werkelijkheid.

In drie stappen door de naheffingsaanslag heen

De Belastingdienst verstuurt naheffingsaanslagen voor de BTW (tool) omdat er van de kant van de ondernemer iets niet goed is gegaan óf omdat de gegevens van de Belastingdienst niet kloppen. Het is dus van belang om altijd de naheffingsaanslag te checken. Om u daarbij te helpen heeft de Belastingdienst een checklist van drie stappen op de website geplaatst. Als eerste is het van belang te controleren wat er op de naheffingsaanslag staat: klopt het BTW-bedrag, wat is de uiterste betaaldatum, is een boete (tool) vermeld? Bestaat het vermoeden dat de fiscus de BTW-aangifte (tool) niet heeft ontvangen, dan kunnen ondernemers  inloggen op de site van de Belastingdienst en dit controleren.  De laatste controle is de betalingsverwerking: heeft de bank het bedrag al overgemaakt en staat het juiste betalingskenmerk vermeld? Na het doorlopen van de checklist wordt duidelijk waar het is mis gegaan. Op de site van de Belastingdienst staat voor elke situatie welke stappen de ondernemer vervolgens moet zetten.