Belastingrente voorkomen? Dien suppletieaangifte voor 1 april in

28 februari 2022 | Door redactie

Als een BTW-ondernemer vóór 1 april 2022 de correctie voor te weinig aangegeven BTW van 2021 bij de Belastingdienst indient met een suppletieaangifte, is hij geen belastingrente verschuldigd. Correcties onder de € 1.000 mag hij in de eerstvolgende BTW-aangifte meenemen.

Als een BTW-plichtige ondernemer ontdekt dat hij een aangifte voor de BTW in de afgelopen vijf kalenderjaren onjuist of onvolledig heeft gedaan waardoor er te veel of te weinig belasting is betaald,moet  hij  een suppletieaangifte indienen met de juiste en volledige gegevens (verdiepingsartikel). Een suppletieaangifte komt echter vaak pas aan de orde op het moment dat geconstateerd is dat er een onjuiste aangifte BTW (toolbox) is gedaan bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening. Maar dit is niet het enige moment waarop een suppletie aan de orde kan komen. Een BTW-ondernemer moet de Belastingdienst ook informeren wanneer eerder ingediende BTW-aangiften niet volledig of incorrect zijn. De suppletieaangifte moet dan worden gedaan zodra is geconstateerd dat de BTW-aangifte onjuist of onvolledig is.

Voor 1 april 2022 corrigeren van fouten 2021

Geeft de BTW-ondernemer vrijwillig vóór 1 april 2022 de correctie voor te weinig aangegeven BTW van 2021 aan en betaalt hij deze ook, dan is hij geen belastingrente verschuldigd. Als het bedrag van de correctie lager is dan € 1.000 (positief of negatief), is het toegestaan deze correctie te verwerken in de eerstvolgende aangifte BTW. Hiervoor hoeft dan geen afzonderlijke suppletieaangifte te worden ingediend.

Suppletieaangifte leidt tot naheffingsaanslag

De BTW-ondernemer moet de suppletieaangifte digitaal indienen. De termijn voor het indienen van een suppletieaangifte is vijf jaar. De aangifte leidt tot een naheffingsaanslag (bij te weinig betaalde BTW) of wordt behandeld als een ambtshalve verzoek om teruggaaf. In tegenstelling tot de reguliere BTW-aangifte hoeft het verschuldigde bedrag pas na ontvangst van de naheffingsaanslag te worden betaald.  

Bijlagen bij dit bericht

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte
E-learning | VideoCollege 12 minuten
BTW-aangifte checken
Tools | Checklists