Bezwaren privégebruik auto nu massaal bezwaar

3 april 2017 | Door redactie

De demissionair staatssecretaris van Financiën heeft aangegeven dat hij een groot deel van de bezwaarschriften die gericht zijn tegen de BTW met betrekking tot het privégebruik van de auto van de zaak als massaal bezwaar gaat afhandelen. Hiervoor heeft hij vier zaken geselecteerd om voor te leggen aan de Hoge Raad.

Sinds 1 juli 2011 geldt er een nieuw systeem voor het bepalen van de BTW-correctie (tool) voor het privégebruik van de auto van de zaak. De Belastingdienst heeft inmiddels 2 miljoen bezwaarschriften ontvangen tegen deze berekening van de BTW-correctie. De staatssecretaris heeft nu, uit het oogpunt van efficiëntie en eenduidige afdoening, besloten een groot deel van de bezwaren als massaal bezwaar aan te wijzen. Hiervoor heeft hij een viertal procedures geselecteerd.

Vier zaken BTW privégebruik auto geselecteerd

In deze vier zaken komen de volgende vragen aan de orde:

  • Is een terbeschikkingstelling om niet aan een werknemer van een auto die tot het ondernemersvermogen van de werkgever behoort aan te merken als een terbeschikkingstelling voor privédoeleinden dan wel als gebruik voor andere dan bedrijfsdoeleinden als bedoeld in artikel 4, lid 2 Wet OB 1968?
  • Is een beleidsmatige forfaitaire berekeningswijze van verschuldigde BTW wegens privégebruik van een auto die tot het ondernemersvermogen behoort, in strijd met het Unierecht als de ondernemer met betrekking tot de berekeningswijze van de verschuldigde BTW de keuze heeft zich op de met het Unierecht verenigbare wettelijke regeling te beroepen dan wel, indien dat voor hem voordeliger is, op de beleidsmatig aangereikte goedkeurende forfaitaire regeling?
  •  Is het hanteren van een aftrekbeperking op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 vanwege het privégebruik door werknemers van een auto die tot het ondernemersvermogen behoort, naast de heffing over een vergoeding die de werkgever ter zake van dit privégebruik bij de werknemer in rekening heeft gebracht, in strijd met het Unierecht?
  • Kan in het laatste tijdvak van 2011 een BTW-correctie verschuldigd zijn voor het privégebruik door een werknemer van een auto die tot het ondernemersvermogen behoort, als het besluit van 9 februari 2009 met ingang van 1 juli 2011 is ingetrokken en overigens ook in het laatste tijdvak van 2011 een wettelijke grondslag voor de btw-correctie ontbreekt?

Uitstel van betaling vragen

Totdat ons hoogste rechtsorgaan beslist, legt de fiscus aanslagen op waarbij geen rekening is gehouden met de procedure. Als uw organisatie een aanslag ontvangt, moet die betaald worden, maar er kan om uitstel van betaling worden gevraagd voor dat deel van de aanslag dat gaat over datgene wat betwist is. Uw organisatie hoefde sowieso al niet meer elk jaar bezwaar aan te tekenen.