Bij gratis fondsenwerving geen BTW-aftrek

16 november 2015 | Door redactie

Het is niet mogelijk om BTW in aftrek te brengen voor fondsenwerving die uw organisatie kosteloos doet. U verricht dan namelijk een zogenoemde niet-economische activiteit. Rechtbank Gelderland oordeelde dat een stichting daarom geen BTW als voorbelasting kon aftrekken.

In deze zaak stond een stichting centraal die fondsenwervende activiteiten verrichtte voor de voedselbanken in Nederland. Dit deed zij in principe kosteloos. De stichting bracht namelijk wel een vergoeding in rekening bij de restaurants die werden benaderd voor een samenwerking. Het is alleen mogelijk om BTW over gemaakte kosten in aftrek te brengen (tool) op uw aangifte BTW als de kosten zijn gemaakt voor een economische activiteit. Dit was echter hier niet het geval volgens de inspecteur. Hij keurde daarom de toegepaste voorbelasting af. Daarop stapte de stichting naar de rechter. 

Hoofdactiviteit is een niet-economische activiteit

De rechter oordeelde dat de stichting weliswaar een kleine vergoeding kreeg van meewerkende restaurants voor haar werkzaamheden, maar dat de hoofdactiviteit bestond uit fondsenwerving die de stichting kosteloos uitvoerde. Daardoor was er sprake van een niet-economische activiteit, waardoor de stichting niet alle BTW (tools) in aftrek kon brengen. In theorie was dit nog wel mogelijk voor dat deel dat onder economische activiteiten viel, maar de stichting kon niet aannemelijk maken dat sommige gemaakte kosten samenhingen met de activiteiten waarvoor zij een vergoeding ontving. De inspecteur had dus terecht de voorbelasting afgekeurd en een naheffingsaanslag (tool) opgelegd.
Rechtbank Gelderland, 12 november 2015, ECLI (verkort): 6876