Boekhouder onschuldig door waarschuwing BTW-suppletie

Een ondernemer die zijn boekhouder wilde laten opdraaien voor de boetes die hij had ontvangen voor het niet doen van de suppletieaangifte BTW van de onderneming heeft bij de rechter de kous op de kop gekregen. De boekhouder had de ondernemer per mail gewaarschuwd dat er te weinig BTW was betaald, daarop had de ondernemer actie moeten ondernemen. Omdat hij dit niet heeft gedaan blijven de opgelegde boetes in stand.

15 april 2021 | Door redactie

In deze zaak had de boekhouder in een e-mail aan een ondernemer doorgegeven dat deze meer dan 2 ton aan BTW over de jaren 2014 en 2015 te weinig had betaald. Voor 2013 was er al wel een suppletieaangifte gedaan, maar over 2014 en 2015 werd deze niet ingediend. De Belastingdienst legde over de jaren 2014-2016 een naheffingsaanslag BTW (tool) op van € 274.958 met daar bovenop in totaal vergrijpboetes van ruim € 58.000. Voor deze boetes kwam de ondernemer voor de rechter te staan. Hij vond namelijk dat de boekhouder als schuldige moest worden aangewezen voor de te lage BTW-aangiften omdat hij foute aangiften had gedaan zonder dat de ondernemer dit had gemerkt.

Ondernemer wist van te weinig betaalde BTW

Bij de rechter was het de vraag of de onderneming opzettelijk niet aan de suppletieverplichting had voldaan of dat er sprake was van grove schuld  en dus ook of de boekhouder de schuldige was in deze zaak. Het was voor de rechter duidelijk dat de ondernemer wist van de weinig betaalde BTW. De mail van de boekhouder was daar zeer duidelijk in. De ondernemer reageerde ook op deze mail. Door vervolgens geen suppletieaangifte te doen heeft de ondernemer volgens de rechtbank bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat te weinig BTW zou worden afgedragen. De boetes zijn aan hem zelf te verwijten en niet aan zijn boekhouder. De ondernemer had bijvoorbeeld ook geen contact opgenomen met de fiscus hoe hij de suppletie moest doen.

Opzet en grove schuld aanwezig

De rechter gaf aan dat er voor de jaren 2014 en 2015 sprake was van opzet door de mail van de boekhouder. Voor 2016 achtte de rechter de grove schuld van toepassing. De boetes bleven dus in stand maar werden door andere omstandigheden nog wel wat gematigd.
Rechtbank Gelderland, 23 maart 2021 (publicatiedatum 9 april 2021), ECLI (verkort): 1349

Bijlagen bij dit bericht

Suppletieaangifte voor de BTW
Verdiepingsartikel