BTW-aftrek mogelijk bij tijdelijk privégebruik

29 juli 2013 | Door redactie

Gebruikt u uw ondernemingsruimte tijdelijk als privéwoning vanwege omstandigheden, dan is het alsnog mogelijk de BTW op de verbouwingskosten af te trekken. Dit heeft de Hoge Raad onlangs besloten na reactie van het Europese Hof van Justitie op prejudiciële vragen die vorig jaar hierover gesteld waren.

In deze zaak ging het om twee vennoten van een vof die de zolder van hun bedrijfsloods hadden laten verbouwen tot tijdelijke woning totdat hun eigen woning opgeleverd zou worden. Na oplevering van hun woning (bijna twee jaar later) werd de zolderetage van de loods voor bedrijfsdoeleinden geschikt gemaakt als kantoor en instructieruimte. De Hoge Raad vond dat het echtpaar de BTW op de verbouwingskosten mocht aftrekken als voorbelasting.

Bewoning was van korte duur

De doorslaggevende factor daarbij was dat de bewoning van korte duur was en de aanpassingen daarna – zonder dat daaraan wijzigingen waren aangebracht – waren aangewend voor de bedrijfsactiviteiten van de vof. Bovendien was het vooraf ook al bekend dat de woonruimte na oplevering van de woning weer bestemd en geschikt zou worden gemaakt als bedrijfsruimte.

Voorgelegde vragen aan het Europese Hof

De Hoge Raad had in 2012 aan het Europese Hof de vraag voorgelegd of een BTW-ondernemer die een gedeelte van een ondernemingsinvesteringsgoed tijdelijk voor privédoeleinden gebruikte de BTW op de kosten voor duurzame aanpassingen van dat goed mocht aftrekken. Het Europese Hof vond dat ook in dat geval een BTW-ondernemer recht had op BTW-aftrek. Dat er geen BTW in rekening gebracht was bij de aankoop van het investeringsgoed bleef buiten beschouwing. Dat gold ook voor de vraag of de ondernemer de BTW had afgetrokken.
Hoge Raad, 12 juli 2013, ECLI (verkort): 17