BTW-nultarief voor groente en fruit niet eerder dan 2024

17 oktober 2022 | Door redactie

Het BTW-nultarief voor groente en fruit gaat er niet eerder komen dan per 2024. Het kabinet wil zorgvuldig onderzoek doen naar het tarief omdat duidelijk moet zijn waar de grens voor het nultarief precies ligt. Een snellere invoering is niet mogelijk heeft de staatssecretaris van Financiën aan de Tweede Kamer laten weten.

In het Coalitieakkoord was al opgenomen dat op termijn de BTW op groente en fruit moest gaan verdwijnen. Op dit moment is er voor de BTW nog geen definitie van groente en fruit. Voordat een BTW-nultarief op groente en fruit kan worden ingevoerd, moeten deze producten dus eerst worden afgebakend. Het kabinet laat daarom een extern bureau onderzoek verrichten naar de mogelijke afbakeningsvarianten en de voor- en nadelen ervan. De resultaten van dit onderzoek verwacht het kabinet begin 2023 te ontvangen.

Grens moet eerst duidelijk zijn

Voor een werkbare uitvoering die twijfelgevallen en geschillen zo klein mogelijk moet houden is het noodzakelijk voor de Belastingdienst, maar zeker ook voor ondernemers (toolbox), dat zo duidelijk mogelijk is waar de grens voor toepassing van het nultarief op groente en fruit ligt. Het kabinet wil ook eerst de conclusies van het onderzoek afwachten voordat het besluit tot het invoeren van een BTW-nultarief op groente en fruit. Als het besluit de gebruikelijke begrotings- en besluitvormingsprocessen moet doorlopen kan het niet eerder in werking treden dan per 1 januari 2024.

Bijlagen bij dit bericht