BTW-tarief voor digitale publicaties van 21% naar 9%

Minister Hoekstra van Financiën gaat er zo snel mogelijk voor zorgen dat het lage BTW-tarief ingevoerd wordt voor digitale publicaties. Nu geldt nog een tarief van 21%. De prijs van digitale publicaties zal dus dalen.

4 oktober 2018 | Door redactie

De ministers van Financiën van de EU hebben onlangs een akkoord bereikt over de toepassing van het lage BTW-tarief voor digitale publicaties. Daarmee wordt het tarief gelijkgetrokken met dat van papieren publicaties. Momenteel geldt nog een tarief van 21% voor digitale publicaties terwijl papieren publicaties tegen 6% (wordt in 2019 9%) belast worden. Dit gaat dus veranderen waardoor digitale publicaties zakken in prijs. Minister Hoekstra kan nog niet precies aangeven wanneer de tariefsaanpassing zal gaan plaatsvinden.

Verdere aanpassingen in de BTW

Er is ook overeenstemming bereikt over een aantal verdere aanpassingen voor de BTW. De volgende maatregelen worden aangepast:

  • De vermelding van het BTW-identificatienummer van de klant op de listing (opgaaf intracommunautaire prestaties) wordt een materiële voorwaarde om EU-leveringen van goederen vrij van BTW te kunnen leveren.
  • Er volgt een harmonisatie en vereenvoudiging van de regels voor het bewijs van intracommunautair vervoer van goederen om een intracommunautaire levering van goederen vrij van BTW vrij te kunnen doen.
  • Er komt een vereenvoudiging en harmonisatie van de regels voor voorraad op afroep;
  • De regels voor ketentransacties worden vereenvoudigd om te zorgen voor meer rechtszekerheid bij deze transacties.

Ook is er tot een akkoord gekomen over het voorstel voor een tijdelijke toepassing van een algemene verleggingsregeling voor leveringen van goederen en diensten die boven een bepaalde drempel uitkomen.