BTW-verschil verzwijgen is grove schuld

5 september 2012 | Door redactie

U moet een eventueel verschil in BTW in uw aangifte zelf melden aan de fiscus. Als bij de jaarafsluiting van uw administratie blijkt dat u elke maand te veel of te weinig BTW heeft afgedragen, bent u zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van deze informatie aan de Belastingdienst. Doet u dit niet, dan kan de fiscus u een boete voor grove schuld opleggen.

Bij elke BTW-aangifte die u doet, draagt u meteen BTW af. Aan het einde van het kalenderjaar moet u bij de BTW-aangifte vaak ook afrekenen over bijvoorbeeld het privégebruik van zakelijke goederen of diensten. Bij een ondernemer bleken aan het einde van het jaar zijn BTW-aangiften van het afgelopen kalenderjaar niet te kloppen met de berekening van zijn adviseur. Deze verschillen gaf hij echter niet door aan de Belastingdienst. Toen de inspecteur hier achter kwam, legde hij de ondernemer een naheffingsaanslag op met een boete voor grove schuld. 

Afwijkingen zelf melden

De ondernemer vond de boete onterecht en hij maakte dan ook bezwaar. Hij was er namelijk van uitgegaan dat de Belastingdienst dit verschil zelf zou opmerken bij de controle van zijn jaarstukken en aangifte. Maar het gerechtshof in Amsterdam maakte duidelijk dat dit niet de taak van de inspecteur is. Afwijkingen in de aangifte moet u als ondernemer altijd zelf melden. De naheffingsaanslag en de boete die de ondernemer in deze kwestie kreeg opgelegd, waren daarom terecht.
Gerechtshof Amsterdam, 29 maart 2012, LJN: BW0615