BTW-vrijstelling commissarissen nu aanvragen

13 juni 2013 | Door redactie

Sinds 1 januari 2013 vallen nagenoeg alle commissariaten onder de BTW-heffing. Zij kunnen wel gebruik maken van de kleine ondernemersregeling (KOR). Voorwaarde is wel dat zij vóór 1 juli 2013 een verzoek bij de belastinginspecteur indienen

Zolang commissarissen aan de voorwaarden voldoen, kunnen zij in aanmerking komen voor ontheffing van de administratieven verplichtingen voor de BTW. Het moet dan wel duidelijk zijn dat hij de zogenoemde kleine ondernemersregeling (KOR) toe kan passen. De commissaris valt dan ook niet onder de BTW-heffing. Deze regeling geldt ook voor niet-uitvoerende bestuurders van een onderneming of organisatie.

Tijdig verzoek geeft terugwerkende kracht

Om de KOR toe te kunnen passen is het wel noodzakelijk dat een commissaris vóór 1 juli 2013 een verzoek daartoe bij de belastinginspecteur indient. Als de inspecteur het verzoek inwilligt, werkt de ontheffing terug tot 1 januari 2013. Het is overigens wel van belang dat de commissaris dit jaar nog geen enkele factuur met BTW heeft uitgereikt. Als dat wel het geval is, kan pas volgend jaar een verzoek om toepassing van de KOR worden ingediend.

Te betalen bedrag bepaalt omvang BTW-vrijstelling

Voor toepassing van de KOR geldt dat een commissaris na aftrek van voorbelasting dit jaar minder dan € 1.883 aan BTW afdraagt aan de fiscus. De KOR geldt per ondernemer en niet per onderneming. Heeft de commissaris naast zijn commissariaat nog een onderneming, dan moet hij de gegevens daarvan meenemen bij de berekening van de toepassingsgrens van de KOR. Het bedrag van de belastingvermindering voor kleine BTW-ondernemers is afhankelijk van het daadwerkelijk aan de Belastingdienst te betalen bedrag.