BTW-vrijstelling passend onderwijs definitief

Werkt u samen met andere scholen in het kader van passend onderwijs, dan kunt u ook na 1 augustus 2016 een BTW-vrijstelling toepassen voor uw werkzaamheden. Deze vrijstelling zou in eerste instantie alleen een overgangsmaatregel zijn bij de inwerkingtreding van de Wet passend onderwijs op 1 augustus 2014.

10 augustus 2015 | Door redactie

Scholen zijn op basis van de Wet passend onderwijs verplicht om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Als school werkt u daarom samen met andere scholen in uw regio in een samenwerkingsverband. Binnen dit samenwerkingsverband verricht u mogelijk werkzaamheden voor andere scholen. Als die werkzaamheden onder het ondersteuningsplan vallen, dat bestaat uit onderling gemaakte afspraken, hoeft u hiervoor vanwege de vrijstelling geen BTW in rekening te brengen. 

Tijdelijke maatregel omgezet in wettelijke maatregel

De BTW-vrijstelling voor de werkzaamheden in het kader van passend onderwijs geldt sinds 1 augustus 2014 en zou volgend jaar op 1 augustus 2016 ten einde komen. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs heeft echter in een algemeen overleg van de Tweede Kamer aangegeven dat de BTW-vrijstelling ook na 1 augustus 2016 geldt. De maatregel wordt namelijk een wettelijke BTW-vrijstelling. Op Prinsjesdag zal hierover meer duidelijkheid komen.