Bv krijgt BTW terug van verbouwing van uw huis

6 mei 2015 | Door redactie

Heeft u uw woning verbouwd die u deels gebruikt als kantoor voor uw bv? Dan mag uw bv de verbouwingswerkzaamheden aanmerken als investeringsgoed en de BTW terugvragen als u als BTW-ondernemer een fiscale eenheid vormde met uw bv.

In een recente rechtszaak draaide het om een dga die zijn huis flink had laten verbouwen. In de woning was ook een werkkamer waar de dga werkzaamheden verrichte voor de bv. Na de verbouwing claimde de bv teruggaaf van de BTW die bij de verbouwing in rekening was gebracht, in totaal € 101.241. De inspecteur stond dit echter niet toe en corrigeerde de BTW-aangifte. De bv stapte hierop naar de rechter.

Verbouwing is investering van bv

De verbouwing van de woning was zeer ingrijpend geweest, met een grote aanbouw die als werkruimte dienst deed. De aanbouw was te kwalificeren als een duurzaam uitgevoerde aanpassing. Volgens de rechter was het een dusdanig grote verbouwing, dat het als duurzame investering gezien moest worden. Omdat het hier ging om een werkkamer voor het verrichten van een economische activiteit, mocht de bv de aanbouw tot zijn ondernemingsvermogen rekenen. De reden hiervoor was dat de dga en zijn bv ten tijde van de verbouwing een fiscale eenheid vormden. Dit betekende dat de bv de kosten van de verbouwing aan de woning van de dga mocht aftrekken.

Helft eigenaar, dus slechts de helft van de aftrek

De dga was echter niet de enige eigenaar van het pand: zijn partner was voor de helft mede-eigenaar. Volgens het gerechtshof mocht de bv daarom slechts de helft van de in rekening gebrachte BTW aftrekken, ook al waren de kosten van de verbouwing volledig voor rekening van de dga en de bv gekomen.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 21 april 2015, ECLI (verkort): 2926