Collectief bezwaar BTW-correctie auto voor 2012

8 november 2012 | Door redactie

U moet ook voor het jaar 2012 een bezwaar indienen tegen de berekening van de BTW-correctie voor het privégebruik. Heeft uw belastingadviseur deze taak op zich genomen en collectief bezwaar aangetekend dan hoeft hij – als hij in 2011 voor u al bezwaar heeft ingediend – dat voor 2012 niet opnieuw te doen. De inspecteur behandelt dit ambtshalve.

Op dit moment lopen er nog diverse procedures over de berekening van de BTW-correctie. De Belastingdienst heeft recent overleg gehad met enkele organisatie van accountants en belastingadviseurs over de procedure voor het over 2012 indienen van bezwaar tegen deze correctie. Afgesproken is dat het ook voor 2012 mogelijk is om collectief bezwaar aan te tekenen tegen de berekening van de BTW-correctie.

Bezwaar indienen 2012

Heeft uw belastingadviseur echter in 2011 al (collectief) bezwaar aangetekend dan hoeft hij voor 2012 niet nog een keer een bezwaarschrift in te dienen. De Belastingdienst zal dit bezwaar dan ambtshalve ook voor 2012 in aanmerking nemen. Het is daarnaast ook mogelijk dat uw belastingadviseur voor nieuwe gevallen – in 2011 is dan dus nog geen bezwaar ingediend – een collectief bezwaar indient. Over de werkwijze bij collectief bezwaar kon u al lezen in het bericht ‘Eenvoudig bezwaar maken tegen BTW-correctie’. U kunt uiteraard ook zelf een (individueel) bezwaarschrift indienen, maar dan gaat u niet mee in de collectieve bezwaarregeling.