Definitie geneesmiddelen voor BTW wordt aangescherpt

19 september 2017 | Door redactie

In het Belastingplan 2018 staat dat de definitie van geneesmiddelen wordt aangescherpt voor de BTW. Deze aanscherping is nodig om het budgettaire effect van een arrest van de Hoge Raad te dichten.

De Hoge Raad heeft een tijdje geleden in een arrest aangegeven dat het lage BTW-tarief (tool) voor geneesmiddelen verruimd moest worden tot producten zoals zonnebrandmiddelen en tandpasta. Om deze niet-beoogde verruiming op te lossen, heeft het kabinet opgenomen dat het lage tarief alleen van toepassing is als er een handelsvergunning zoals bedoeld in de Geneesmiddelenwet is verleend.

Opbrengst van € 42 miljoen

Deze aanscherping moet € 42 miljoen opbrengen. Het arrest kost € 30 miljoen zodat de aanscherping van de definitie van geneesmiddelen € 12 miljoen oplevert voor de schatkist.