Dien snel suppletie voor BTW in bij ontdekking van fout!

19 januari 2023 | Door redactie

Een BTW-ondernemer die ontdekt dat hij een fout heeft gemaakt in zijn BTW-aangifte moet deze natuurlijk corrigeren. Gaat het hierbij om een bedrag hoger dan € 1.000 dan moet hij dit via een suppletieaangifte BTW doen. Zorg ervoor dat de suppletie bij de fiscus binnen is voor de indiening van de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting van het betreffende jaar om een boete te vermijden.

Blijkt dat een BTW-ondernemer in de laatste 5 jaar te veel of te weinig BTW heeft aangegeven en afgedragen, dan moet hij dit zo spoedig mogelijk corrigeren. Gaat het hierbij om een te betalen of te ontvangen bedrag van meer dan € 1.000 dan is hij wettelijk verplicht om een suppletieaangifte (infographic) in te dienen. Deze moet hij indienen over het tijdvak waarin de oorspronkelijke aangifte onjuist of onvolledig is geweest. Gaat het om correcties lager dan € 1.000, dan mag BTW-ondernemer die in de eerstvolgende BTW-aangifte (toolbox) meenemen.
Het indienen van een suppletieaangifte is dus niet nodig als:

  • het te betalen of te ontvangen BTW-bedrag lager is dan € 1.000;
  • de foutieve aangifte meer dan 5 kalenderjaren geleden is gedaan. 

Op tijd binnen zijn bij de Belastingdienst

Als nu bij het opmaken van de jaarstukken over 2022 blijkt dat er over 2022 of eerdere jaren te weinig BTW door de ondernemer is aangegeven en betaald, en daarvoor een balanspost wordt opgenomen, dan moet hij direct een BTW-suppletie indienen. Deze moet in ieder geval bij de Belastingdienst binnen zijn voordat de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2022 bij de Belastingdienst wordt ingediend. Gebeurt dit later dan is er geen sprake van een vrijwillige verbetering en kan de fiscus een vergrijpboete opleggen.

Geen boete opgelegd

De inspecteur legt bij een vrijwillige verbetering van de aangifte geen vergrijpboete (V&A) op. De BTW-ondernemer krijgt ook geen verzuimboete als:

  • het bedrag dat hij als gevolg van de vrijwillige verbetering moet betalen € 20.000 of minder bedraagt;
  • het verschuldigde BTW-bedrag op grond van de suppletie, minder bedraagt dan 10% van het BTW-bedrag dat eerder betaald is over het tijdvak waarop de suppletie ziet.

Let op! Als een BTW-ondernemer een boete heeft gekregen voor een foutieve BTW-aangifte nadat hij deze met een suppletie heeft gecorrigeerd is het misschien zinvol om in bezwaar te gaan tegen de opgelegde boete. Volgens de Hoge Raad mag de suppletieaangifte (vrijwillige verbetering) namelijk niet worden gebruikt door de Belastingdienst als bewijsmiddel voor het indienen van een onjuiste BTW-aangifte.