Diensten voor WMO en Jeugdwet zijn BTW-vrij

22 mei 2015 | Door redactie

Als uw organisatie diensten verricht op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) of de Jeugdwet, zijn die vrijgesteld van BTW. Dit is ook het geval als gemeenten hun taken op grond van de WMO en de Jeugdwet aan u uitbesteden.

Sinds het begin van dit jaar is de verantwoordelijkheid voor een aantal zorgtaken verplaatst van het Rijk naar de gemeenten. Deze decentralisatie van overheidstaken is uitgewerkt in de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet. De gemeente voert veel taken uit zelf uit, maar besteedt ze ook uit, mogelijk bij uw organisatie. Voor de taken die de gemeente uitbesteedt of inkoopt en die horen bij de WMO en de Jeugdwet, geldt een BTW-vrijstelling. 

Vrijgestelde diensten

De volgende diensten zijn sinds 1 januari 2015 vrijgesteld van BTW:

  • diensten ter ondersteuning van de zelfredzaamheid aan personen die vallen onder de WMO, zoals mensen die langdurige zorg nodig hebben;
  • diensten die uw organisatie uitvoert in het kader van de WMO ten behoeve van sociale samenhang en leefbaarheid, zoals club- en buurthuiswerk;
  • diensten die jongeren met bijvoorbeeld psychische problemen ondersteunen met het doel om verslechtering te voorkomen;
  • diensten uitgevoerd door jeugdhulpaanbieders en instellingen die een kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering uitvoeren.

Meer informatie over de Wmo vindt u in het kennisdossier van ZorgWijzer.  

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de gevolgen van bovenstaande maatregel of wijziging, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!