Docent kan soms BTW-vrijstelling krijgen

23 december 2013 | Door redactie

Huurt u wel eens docenten of trainers in om een cursus te verzorgen, dan zijn hun werkzaamheden onder voorwaarden vrijgesteld van BTW. Vanaf 1 januari 2014 is het voor de BTW-vrijstelling nog belangrijker om na te gaan of de docent of trainer is ingeschreven in het Register Docenten van het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO).

Vanaf 1 januari 2014 wordt het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) gesplitst in twee nieuwe registers: het Docentenregister Beroepsonderwijs en het Instellingenregister Beroepsonderwijs. Voor de BTW-vrijstelling is het van belang dat de docent of trainer met wie u samenwerkt, in het juiste register is ingeschreven. Een geregistreerde docent is vrijgesteld van BTW voor al zijn activiteiten in het beroepsonderwijs die hij voor een onderwijsinstelling verzorgt. Hij verzorgt dus niet zelf rechtstreeks een opleiding. Biedt uw organisatie beroepsonderwijs aan en is uw organisatie geregistreerd, dan is uw aanbod ook vrijgesteld van BTW.

BTW betalen als docent niet in register staat

Natuurlijke personen kunnen ook in het instellingenregister staan. Als uw organisatie een docent inhuurt om een bepaalde beroepsopleiding of herscholingscursus te verzorgen, moet hij in het docentenregister staan. Is dit niet het geval, dan wordt mogelijk na een controle van de Belastingdienst alsnog BTW bij u in rekening gebracht, boven op de afgesproken prijs. Let hier dus goed op!

Eerst audit om BTW-vrijstelling te krijgen

Docenten en onderwijsinstellingen kunnen zich via het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) aanmelden om voor de BTW-vrijstelling in aanmerking te komen. Er volgt eerst een audit van het CRKBO, voordat de registratie compleet is. Wilt u er zeker van zijn dat een door uw organisatie ingehuurde docent over een BTW-vrijstelling beschikt, dan kunt u dit controleren in het register van de CRKBO.