Eenvoudig bezwaar maken tegen BTW-correctie

26 januari 2012 | Door redactie

Per 1 juli 2011 zijn de regels voor het bepalen van de BTW-correctie behoorlijk op de schop gegaan als gevolg van een uitspraak van rechtbank Haarlem. Over de eerste helft van 2011 moet u de BTW over het privégebruik van de auto van de zaak nog koppelen aan de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. Voor de tweede helft van 2011 moet u uitgaan van een BTW-forfait van 2,7%. Tegen de berekening over de eerste helft van 2011 kunt u bezwaar maken. Via uw belastingadviseur kunt u nu op eenvoudige wijze bezwaar aantekenen tegen de BTW-correctie over de eerste helft van 2011.

In het bericht ‘Wat nu na dichten BTW-gat auto van de zaak?’ hebben wij u geïnformeerd over de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. In uw aangifte over 2011 moet u gebruik maken van twee systemen voor het berekenen van de BTW-correctie. Over de eerste helft van 2011 moet u de BTW-correctie baseren op het werkelijk gebruik of 12% van de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. De rechtbank in Haarlem vond deze regeling echter in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De wet is op dit punt gewijzigd en voor de tweede helft van 2011 moet u de correctie bepalen op basis van het werkelijke gebruik of een vast forfait van 2,7% van de catalogusprijs. U kunt echter nog wel bezwaar maken tegen de BTW-correctie over het eerste helft van 2011.

Collectief bezwaar

Uw belastingadviseur kan hiervoor een bezwaarschrift indienen voor meerdere cliënten tegelijk. Hij schrijft één bezwaarschrift en hoeft dat bezwaar niet uitgebreid te motiveren. Bij de brief kan de adviseur een overzicht voegen met uw BTW-nummer en (eventueel) uw naam en adres. U moet er wel mee instemmen dat de fiscus uw bezwaarschrift kan aanhouden tot één jaar na het onherroepelijk worden van arresten van de Hoge Raad in relevante proefprocedures. Daarnaast vervalt voor u de mogelijkheid om gehoord te worden voordat de fiscus uitspraak op het bezwaarschrift doet. Vraag bij uw adviseur eens naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij het collectief bezwaar!

Gratis vaktool
Heeft u geen belastingadviseur, dan kunt u zelf een bezwaarschrift indienen. Fiscaal Rendement heeft voor u een gratis vaktool voor het eenvoudig indienen van een bezwaarschrift tegen de BTW-correctie.