Eerder ontheffing administratieplicht bij KOR

4 april 2013 | Door redactie

Maakt u gebruik van de kleine ondernemersregeling (KOR), dan kunt u als startende ondernemer ontheffing krijgen voor de administratieve verplichtingen tot de dag waarop het verzoek is ingediend. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft recent goedkeuring gegeven voor deze terugwerkende kracht.

De KOR geldt als u in een jaar minder dan € 1.883 aan BTW betaalt. U komt dan in aanmerking voor een vermindering van de af te dragen BTW. U krijgt zelfs een vermindering voor het gehele bedrag als het te betalen bedrag aan BTW in een jaar lager is dan € 1.345. In principe moet u als kleine ondernemer wel een administratie bijhouden. Het is mogelijk om een ontheffing voor deze administratieplicht aan te vragen als u minder dan € 1.345 per jaar aan BTW betaalt en u dat ook voor de komende jaren verwacht.

Goedkeuring ontheffing administratieplicht

Na het indienen van het verzoek gaat de ontheffing in met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u het verzoek hebt gedaan. Recent heeft de staatssecretaris in een besluit goedgekeurd dat u ook ontheffing kunt krijgen voor de administratieplicht vanaf de dag waarop het verzoek is ingediend. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • na toepassing van de KOR hoeft u over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen BTW meer te voldoen;
  • u heeft over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen melding gemaakt van BTW op de door u uitgereikte facturen;
  • u maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op teruggaaf van BTW.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u terugwerkende kracht krijgen voor de ontheffing van de administratieplicht.