Eerder ontheffing administratieplicht bij KOR

Maakt u gebruik van de kleine ondernemersregeling (KOR), dan kunt u als startende ondernemer ontheffing krijgen voor de administratieve verplichtingen tot de dag waarop het verzoek is ingediend. Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft recent goedkeuring gegeven voor deze terugwerkende kracht.

4 april 2013 | Door redactie

De KOR geldt als u in een jaar minder dan € 1.883 aan BTW betaalt. U komt dan in aanmerking voor een vermindering van de af te dragen BTW. U krijgt zelfs een vermindering voor het gehele bedrag als het te betalen bedrag aan BTW in een jaar lager is dan € 1.345. In principe moet u als kleine ondernemer wel een administratie bijhouden. Het is mogelijk om een ontheffing voor deze administratieplicht aan te vragen als u minder dan € 1.345 per jaar aan BTW betaalt en u dat ook voor de komende jaren verwacht.

Goedkeuring ontheffing administratieplicht

Na het indienen van het verzoek gaat de ontheffing in met ingang van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin u het verzoek hebt gedaan. Recent heeft de staatssecretaris in een besluit goedgekeurd dat u ook ontheffing kunt krijgen voor de administratieplicht vanaf de dag waarop het verzoek is ingediend. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • na toepassing van de KOR hoeft u over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen BTW meer te voldoen;
  • u heeft over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen melding gemaakt van BTW op de door u uitgereikte facturen;
  • u maakt over het jaar waarin het verzoek wordt ingediend geen aanspraak op teruggaaf van BTW.

Voldoet u aan deze voorwaarden, dan kunt u terugwerkende kracht krijgen voor de ontheffing van de administratieplicht.