Einde ondernemersportaal ‘Digitaal aangeven ondernemers’

24 januari 2022 | Door redactie

De laatste BTW-aangifte over 2021 is ook meteen de laatste aangifte die BTW-plichtigen kunnen doen via het ondernemersportaal ‘Digitaal aangeven ondernemers’. Het portaal is na 31 januari niet meer beschikbaar (met 1 uitzondering). De eerste BTW-aangifte over 2022 kan straks alleen gedaan worden via MijnBelastingdienst Zakelijk, administratiesoftware of een fiscaal dienstverlener.

Waar al eerder de aangifte vennootschapsbelasting en de loonaangifte al verplicht via Mijn Belastingdienst Zakelijk zijn gaan lopen was dat voor de BTW nog niet zo. Maar vanaf dit jaar kunnen ook BTW-plichtigen hun aangifte niet meer doen via het ondernemersportaal ‘Digitaal aangeven ondernemers’. De laatste BTW-aangifte over 2021 is dus ook meteen de laatste aangifte die via het 'oude’ ondernemersportaal gedaan kan worden.

Eerste aangifte via MijnBelastingdienst Zakelijk

De eerste BTW-aangifte (toolbox) over 2022 (infographic) zal dus via MijnBelastingdienst Zakelijk gedaan moeten worden. Eenmanszaken kunnen inloggen met DigiD bij Mijn Belastingdienst Zakelijk, wat een gratis inlogmiddel is. Maar voor andere rechtsvormen zoals de bv geldt dat niet. Zij moeten de digitale sleutel eHerkenning (video) kopen om binnen te komen, met betrouwbaarheidsniveau 3. Een ondernemer kan er echter ook voor kiezen om via administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener BTW-aangifte te doen.

Uitzondering voor ondernemers die zich niet kunnen inschrijven

BTW-ondernemers die zich niet kunnen inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel kunnen nog wel even gebruik blijven maken van het oude zakelijke portaal. Voor hen verdwijnt het portaal verdwijnt pas als het voor alle ondernemers mogelijk is over te stappen op MijnBelastingdienst Zakelijk. Deze ondernemers kunnen er natuurlijk ook voor kiezen om aangifte te doen met administratiesoftware of via een fiscaal dienstverlener.

Bijlagen bij dit bericht

Factuurvereisten BTW
Infographic
BTW-aangifte checken
Tools | Checklists