Einde voor de landbouwregeling

19 september 2017 | Door redactie

De landbouwregeling voor de BTW wordt per 1 januari 2018 afgeschaft. Het gebruik van deze regeling is namelijk sterk afgenomen.

De landbouwregeling houdt in dat een landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer voor zijn agrarische prestaties, geen BTW in rekening hoeft te brengen, geen facturen met BTW hoeft te sturen en geen BTW-administratie hoeft bij te houden. Zij kunnen voor toepassing van deze regeling kiezen of de normale BTW-regels toepassen.

Gebruik is sterk afgenomen

De afnemers van de landbouwers kunnen nu nog 5,4% van de verkoopprijs aftrekken in hun BTW-aangifte (tool) bij toepassing van deze regeling. Er is besloten tot afschaffing van deze regeling omdat het gebruik van de landbouwregeling sterk is afgenomen.