Fiscus strenger bij hoge BTW-schulden

4 juni 2015 | Door redactie

Heeft u een BTW-schuld op de balans staan, dan bent u verplicht om een suppletie voor de BTW in te dienen. Het is echter opletten bij BTW-schulden die meer bedragen dan € 50.000. Uit interne richtlijnen van de Belastingdienst blijkt namelijk dat de fiscus dan uitgebreider onderzoek doet en zal proberen om een vergrijpboete in plaats van een verzuimboete op te leggen.

De Belastingdienst zal naar aanleiding van de suppletie een naheffingsaanslag met verzuimboete opleggen. Deze boete kan oplopen tot 10% van de belastingschuld. De fiscus zal echter geen verzuimboete opleggen als de belastingschuld € 20.000 of minder bedraagt of minder dan 10% van de eerder betaalde of terugontvangen BTW is. Bij opzet of grove schuld kan de fiscus een vergrijpboete van 25% of 50% opleggen. Deze boete is dus een stuk hoger en kan zelfs oplopen tot maximaal 100%.

Sprake van opzet of grove schuld

Op basis van de Wet openbaarheid bestuur (WOB) zijn recent interne richtlijnen van de Belastingdienst ten aanzien van suppleties naar buiten gekomen. Hieruit blijkt dat de Belastingdienst de grens voor de vergrijpboete trekt bij € 50.000. Bij BTW-schulden van meer dan € 50.000 doet de fiscus ook altijd een boekenonderzoek. Het doel hiervan is om aan te tonen dat er sprake is van opzet of grove schuld, zodat er een vergrijpboete kan worden opgelegd. U krijgt een verzuimboete van maximaal 10% als de BTW-schuld lager is dan € 50.000.