Ga direct in bezwaar tegen de BTW-correctie

29 maart 2013 | Door redactie

De BTW-correctie voor loon in natura en overige personeelsverstrekkingen hoeft u pas dit jaar toe te gaan passen. Het arrest van de Hoge Raad dat recent is gewezen heeft geen gevolgen voor uw BTW-aangifte in 2012.

In het bericht ‘Geen aftrek voor BTW op loon in natura’ kon u lezen dat de Hoge Raad recent heeft bepaald dat de BTW-correctie op loon in natura en overige personeelsverstrekkingen - in tegenstelling tot een eerder arrest - niet in strijd is met het Europees recht. Deze regelingen zijn opgenomen in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA). De BTW is niet aftrekbaar als de kosten voor bijvoorbeeld een kerstpakket of een personeelsfeest per persoon op jaarbasis hoger zijn dan € 227 (exclusief BTW). Dit moet u dan corrigeren in de laatste BTW-aangifte van het jaar.

BTW-correctie niet toepassen in 2012

De Hoge Raad bepaalde echter op 14 november 2008 dat de BTW-correcties voor loon in natura en overige personeelsverstrekkingen in strijd waren met het Europees recht. U hoefde de BTW-correctie daarom niet toe te passen. De Hoge Raad is hier echter op teruggekomen. Het BUA blijkt niet in strijd te zijn met het Europees recht. De rechter heeft echter wel aangegeven dat deze wijziging van inzicht geen gevolgen heeft voor uitgaven van vóór 2013. De Belastingdienst kan over 2012 en eerdere jaren dus geen naheffingsaanslag opleggen. Heeft u in 2012 wel een BTW-correctie in de aangifte opgenomen, dan kunt u daartegen binnen zes weken na het indienen van de aangifte bezwaar maken. 
In het aprilnummer van Fiscaal Rendement kunt u meer lezen over de werking van het BUA.