Geen aftrek voor BTW op loon in natura

14 januari 2013 | Door redactie

U mag de BTW op loon in natura alsmede voor spijzen en dranken die worden verstrekt aan personeel tegen een niet-kostendekkende vergoeding niet in aftrek brengen. De Hoge Raad gaf recent aan dat deze aftrekuitsluiting niet in strijd is met het Europese Recht.

In het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) zijn bepaalde goederen en diensten uitgesloten van de aftrek van BTW. In een arrest van 14 november 2008 bepaalde de Hoge Raad dat de aftrekuitsluiting voor loon in natura en voor spijzen en dranken die worden verstrekt aan personeel tegen een niet-kostendekkende vergoeding (zogenoemde kantineregeling) in strijd waren met het Europese recht en dus niet was toegestaan.

Strijd met Europees Recht

In dit arrest komt de Hoge Raad daarop terug. Het ging hierbij om een ondernemer, die aan zijn werknemers een mobiele telefoon ter beschikking stelde. Deze telefoon gebruikten de werknemers echter ook voor privédoeleinden. Daarnaast kregen de werknemers in de bedrijfskantine ook een maaltijd en daarvoor betaalden ze niet een kostendekkende vergoeding. In de aangifte BTW over mei 2005 bracht de ondernemer de BTW hierop niet in aftrek. Hij maakte wel direct bezwaar tegen de aangifte, omdat hij vond dat de beperking van de aftrek in strijd was met het Europese recht. De Belastingdienst vond echter dat deze aftrek op basis van het BUA niet mogelijk was.

Fiscus mag aftrek BTW beperken

Uiteindelijk kwam de zaak voor de Hoge Raad. Volgens deze rechter was het ter beschikking stellen van een mobiele telefoon aan een werknemer loon in natura. De Hoge Raad besliste anders dan in het arrest van 14 november 2008 en bepaalde dat de aftrekregels bij loon in natura en de kantineregeling niet in strijd waren met het Europese recht. De Belastingdienst mocht het BUA dus gewoon toepassen. Daarnaast gaf de Hoge Raad aan dat de BTW op uitgaven van vóór 2013 niet nageheven konden worden. De eerder afgetrokken BTW bleef dus in stand. De Belastingdienst kreeg dus gelijk in dit arrest.
Moet u de laatste BTW-aangifte voor 2012 nog indienen, dan hoeft u de BTW-aftrek voor loon in natura en de kantineregeling niet te corrigeren. U behoudt voor 2012 dus de aftrek.
Hoge Raad, 21 december 2012, LJN:BU3773