Geen BTW-aftrek voor maaltijden werknemer

7 december 2015 | Door redactie

Uw organisatie mag de BTW die is betaald voor het verstrekken van dranken en maaltijden tijdens vaktechnische overleggen en cursussen niet aftrekken als voorbelasting. Gerechtshof Amsterdam heeft onlangs aangegeven dat dit geen loon in natura is. Dit betekent dat uw organisatie niet kan profiteren van de BTW-aftrek.

Het ging in deze zaak om een internationaal kantoor dat zowel notarissen, advocaten als juristen in dienst had. Gedurende de lunchpauze of buiten kantooruren organiseerde het kantoor vaktechnische overleggen. Tijdens deze besprekingen serveerde het kantoor broodjes met beleg die een waarde vertegenwoordigden van € 5 tot € 10 per werknemer. Over deze verstrekking ontstond een geschil met de fiscus, dat zich toespitste op de vraag of de organisatie de betaalde BTW (tools) in aftrek mocht brengen als voorbelasting (tool).

Zakelijke maaltijden zijn geen loon in natura

Rechtbank Noord-Holland oordeelde dat de BTW die was betaald bij de aanschaf van dranken en spijzen voor de werknemers, niet in aftrek mocht worden gebracht. Het kantoor was het niet met deze uitspraak eens en ging in hoger beroep. Bij Gerechtshof Amsterdam voerde het kantoor aan dat zij de maaltijden zag als loon in natura, waardoor het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (BUA) niet van toepassing zou zijn. De werkgever stelde dat het zijn doelstelling was om een bepaald aantal declarabele uren per werknemer te realiseren. Hiervoor was het nodig dat hij dranken en spijzen tijdens de vaktechnische bijeenkomsten aan de werknemers verstrekte. Het hof was het hier niet mee eens. Bij de verstrekking aan de werknemers ging het om dranken en spijzen en niet om loon in natura. De aftrek van voorbelasting was daardoor uitgesloten op grond van het BUA.
Gerechtshof Amsterdam, 12 november 2015, ECLI (verkort): 4960