Inspecteur kan fluiten naar BTW

12 augustus 2015 | Door redactie

De fiscus mag onterecht in aftrek gebrachte BTW alleen tijdig naheffen over het tijdvak waarin u die BTW had moeten aangeven. Doet hij dat niet? Dan verspeelt de inspecteur zijn rechten. Hij kan de BTW dan niet meer naheffen en uw bv profiteert hiervan.

In deze opmerkelijke zaak draaide het om een dga die in 2005 samen met zijn vrouw een nieuw woon-werkpand kocht. Hij verhuurde het hele pand aan zijn bv en werd zelf als ondernemer voor de BTW aangemerkt. Hierdoor kon hij de BTW over de aankoop van het pand als voorbelasting aftrekken. Het woongedeelte huurde hij weer van zijn bv. In 2011 stuurde de inspecteur een brief waarin hij aangaf dat de dga vanaf 2007 BTW had moeten aangeven en betalen over het privégebruik van het pand. Hij legde daarom in december 2012 naheffingsaanslagen op over de jaren 2007-2012. De dga was het hier niet mee eens en stapte naar de rechter.

Naheffingen over verkeerde tijdvak

Voor de rechter stelde de inspecteur dat er altijd al sprake was geweest van voor de BTW vrijgestelde prestaties, en dat hierdoor de in aftrek gebrachte voorbelasting in 2005 weer verschuldigd was. Het gerechtshof was het hier echter niet mee eens. De dga had voor die BTW namelijk opnieuw aangifte moeten doen over het tijdvak 2005. Maar aangezien hij dat niet had gedaan, had de inspecteur die BTW over dat tijdvak moeten naheffen. Dit had de inspecteur echter nagelaten. Volgens de rechter had de inspecteur hiermee zijn rechten verspeeld. Daarom werden alle naheffingsaanslagen vernietigd.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 7 juli 2015, ECLI (verkort): 5103