Jaaraangifte BTW na 2020 alleen voor natuurlijke personen

De staatssecretaris van Financiën heeft beide Kamers op de hoogte gesteld van de stand van zaken met betrekking tot fiscale moties en gedane toezeggingen. Hieruit blijkt onder andere dat de jaaraangifte voor de BTW vanaf 2020, als in plaats van de kleine-ondernemersregeling de omzetregeling in werking treedt, alleen voor natuurlijke personen in stand blijft. Voor rechtspersonen wordt de jaaraangifte dus niet mogelijk.

8 april 2019 | Door redactie

In de brief van staatssecretaris Menno Snel heeft hij, naast de mededeling dat de jaaraangifte voor de BTW bij inwerkingtreding van de nieuwe omzetregeling vanaf 2020 alleen voor natuurlijke personen in stand blijft, nog een aantal andere moties en toezeggingen behandeld.

Zwartsparen met bv wordt aangepakt

Het gaat hierbij onder andere om de volgende onderwerpen:

  • De massaalbezwaarprocedure is aan verbetering toe, deze verbetering is inmiddels in gang gezet. Verder moet de fiscus ernaar streven om de regeling zoveel mogelijk te beperken tot één rechtsvraag.
  • Er zijn geen plannen om de reikwijdte van de liquidatieverliesregeling te beperken.
  • Zwartsparen met een bv wordt aangepakt doordat de uitsluiting van de inkeerregeling wordt uitgebreid met inkomen uit aanmerkelijk belang uit het buitenland. Nu geldt deze alleen voor inkomen uit sparen en beleggen.
  • In 2018 hebben 11.211 directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) gebruikgemaakt van de fiscale faciliteiten die gelden voor het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer (tool). Van deze groep hebben 9.537 dga’s gekozen voor omzetting in een oudedagsverplichting en 1.674 dga’s voor afkoop. De afkoop leidt tot een opbrengst van loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen van € 91 miljoen.
  • In de vennootschapsbelasting (VPB) kan het voorkomen dat een belastingplichtige die tijdig en correct zijn aangifte doet, toch belastingrente moet aftikken. Dit wil dus zeggen dat VPB-plichtigen die bijvoorbeeld hun aangifte voor 1 juni doen, te maken krijgen met belastingrente omdat de aangifte na 1 april wordt ingediend. Snel vindt dit onwenselijk en gaat dit aanpakken als hij hier financiële dekking voor kan vinden en het uitvoerbaar is.
  • Onderzoek over het belasten van de inkomsten in box 3 van de inkomstenbelasting naar het werkelijk rendement gaat langer duren.