Kasstelsel geen goede oplossing voor BTW-lek

4 juni 2014 | Door redactie

Als de fiscus eerder ontvangen BTW moet terugbetalen aan een niet betaalde leverancier, ontstaat er een zogenoemd ‘BTW-lek’. Om dit lek te voorkomen, zou op brede schaal het kasstelsel ingevoerd moeten worden. In antwoord op Kamervragen heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs echter aangegeven geen voorstander te zijn van invoering van het kasstelsel.

Een BTW-lek ontstaat als u als leverancier na levering van een goed BTW factureert en voldoet aan de Belastingdienst. Uw afnemer ontvangt dan een factuur met BTW en verrekent de BTW op de factuur. Als deze afnemer u vervolgens (deels) niet betaalt voor uw levering, mag u op grond van artikel 29 van de Wet op de omzetbelasting de BTW die door hem niet is voldaan terugvragen van de Belastingdienst. Dit mag ondanks het feit dat deze afnemer de in rekening gebrachte BTW óók van de fiscus heeft terugontvangen. Dit betekent dus verlies voor de Belastingdienst. Dit gebeurt echter alleen bij toepassing van het factuurstelsel. Bij het kasstelsel werkt dit anders. Dan hoeft u de BTW pas te voldoen als u de vergoeding inclusief de BTW daadwerkelijk heeft ontvangen van de afnemer. Ook het recht op aftrek ontstaat in het kasstelsel pas op het moment waarop de vergoeding daadwerkelijk is betaald. Het kasstelsel zou voor u voordeliger zijn en de economische groei stimuleren.

Invoering kasstelsel nadelig bij levering tegen 0% BTW

De staatssecretaris van Financiën ziet echter een groot aantal problemen bij een brede invoering van het kasstelsel. Volgens de staatssecretaris heeft de invoering een veel bredere impact dan de gevallen waarin sprake is van een BTW-lek, omdat het de financiële positie van iedere ondernemer en de kasstroom tussen ondernemer en Belastingdienst raakt. De BTW over de omzet zal namelijk pas verschuldigd worden op het moment waarop u de betalingontvangt, maar ook het recht op aftrek van betaalde BTW ontstaat pas als er betaald is. Als uw onderneming zich in een BTW-teruggaafpositie bevindt omdat u goederen tegen 0% BTW  over de grens levert, ondervindt u met het kasstelsel uitsluitend nadeel.

Kasstelsel verhoogt de druk op uw administratie

Of  uw BTW-aftrek correct is, zou de fiscus bij invoering van het kasstelsel aan de hand van facturen moeten controleren. De overgang naar een breed kasstelsel zou betekenen dat  de aansluiting op de facturenadministratie wordt verbroken. Dit zorgt voor een grotere administratiedruk en hogere kosten voor uw onderneming.