Kleine onvolledigheid factuur, toch aftrek BTW

13 maart 2013 | Door redactie

Voldoet de factuur van uw leverancier niet aan alle vereisten, dan hoeft dat niet altijd te betekenen dat u geen recht heeft op BTW-aftrek. Volgens de Hoge Raad is het voldoende dat de leverancier op basis van de factuurgegevens te identificeren en te traceren is.

In deze zaak ging het om een handelaar in mobiele telefoons. In zijn BTW-aangifte over augustus 2003 bracht de handelaar een bepaald bedrag aan BTW als voorbelasting in aftrek en verzocht om teruggaaf van deze BTW. Deze voorbelasting had betrekking op geleverde telefoons door een leverancier. Op de factuur stond echter een handelsnaam, die niet overeenkwam met de naam in het register van de Kamer van Koophandel. Het adres van de leverancier was wel juist opgenomen op de factuur.

Vereiste voor aftrek van BTW

De inspecteur stelde dat de factuur niet voldeed aan de factuurvereisten en accepteerde de aftrek van BTW niet. Uiteindelijk moest de hoogste rechter bepalen of deze onvolledigheid op de factuur van belang was voor de aftrek van BTW. Volgens de Hoge Raad moest de factuur in ieder geval de volledige naam en het volledige adres van de leverancier en de handelaar bevatten. Hierbij was van belang dat aan de hand van deze gegevens de leverancier was te identificeren en te traceren. Een kleine onvolledigheid zou dus geen gevolgen voor de aftrek moeten hebben. Onderzoek door een gerechtshof is nog noodzakelijk om dat te beoordelen.
Hoge Raad, 8 maart 2013, LJN: BW5395