Laatste BTW-aangifte 2015 goed controleren

28 december 2015 | Door redactie

Uw organisatie moet in de laatste BTW-aangifte over 2015 nog een aantal eindejaarscorrecties verwerken. Let dus nog even extra goed op bij het invullen van de BTW-aangifte over december 2015.

Het is in principe alleen mogelijk om de BTW over het zakelijk gebruik van goederen en diensten als voorbelasting in aftrek te brengen. Worden de goederen en diensten ook privé gebruikt, dan is aftrek dus niet toegestaan. In de laatste aangifte over het jaar moet u de BTW over het privégebruik mogelijk nog verwerken of corrigeren. De correctie is afhankelijk van het soort goederen en diensten.

De aftrek van BTW herzien

Bij investeringsgoederen zoals een onroerende zaak brengt uw organisatie de BTW in aftrek voor zover de onroerende zaak voor zakelijke doeleinden wordt gebruikt. Uw organisatie moet echter wel rekening houden met de herzieningstermijn (tool). Bij onroerende zaken is die termijn negen jaar na het jaar van ingebruikname en voor roerende zaken vier jaar na het jaar van ingebruikname. Wijzigt het gebruik van de onroerende zaak, dan moet uw organisatie de BTW aan het einde van het jaar corrigeren.

BTW over werkelijke privégebruik

Er gelden specifieke regels voor de BTW-heffing bij de auto van de zaak (tool). In principe betaalt uw organisatie BTW over het werkelijk privégebruik van de auto van de zaak. Het gebruik moet wel aangetoond worden met objectieve gegevens zoals een kilometeradministratie van uw werknemers. Ontbreekt deze kilometeradministratie dan kan uw organisatie ook aansluiten bij een forfaitaire correctie van 2,7% van cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM).

Meer lezen over de verschillende BTW-correcties

Abonnees van Fiscaal Rendement kunnen in het decembernummer meer lezen over de verschillende BTW-correcties die u moet verwerken in de laatste BTW-aangifte van 2015.