Lage BTW-correctie toch enkel voor zuinige auto

18 april 2013 | Door redactie

Mogelijk heeft u een bezwaar ingediend tegen de oude berekening van de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak. U zult dan worden teleurgesteld, want uit een recent arrest van de Hoge Raad blijkt dat het in strijd is met de BTW-regels om bij gebruik van een minder milieuvriendelijke auto aan te laten sluiten bij de lagere BTW-correctie, die geldt voor milieuvriendelijke auto’s.

De uitspraak van Rechtbank Haarlem over de BTW-correctie heeft nogal wat stof doen opwaaien. De rechtbank oordeelde namelijk dat het maken van een onderscheid tussen milieuvriendelijke en minder milieuvriendelijke auto’s voor de BTW-correctie in strijd is met het gelijkheidsbeginsel. Hierop voerde het ministerie van Financiën per 1 juli 2011 een BTW-forfait in en vocht tegelijkertijd de uitspraak aan. Gerechtshof Amsterdam was het echter eens met de rechtbank, maar de advocaat-generaal van de Hoge Raad zag het niet zo en nu heeft de Hoge Raad eindelijk geoordeeld. In de tussentijd heeft de Belastingdienst veel bezwaarschriften ontvangen tegen de oude berekening van de BTW-correctie. 

Hoge Raad trekt andere conclusie

De Hoge Raad was het eens met de eerdere uitspraken, maar verbond hier andere gevolgen aan. Het onderscheid was inderdaad in strijd met het gelijkheidsbeginsel, maar dit betekende volgens de Hoge Raad niet dat een BTW-ondernemer een beroep kon doen op het begunstigende beleid. Er was namelijk sprake van een ongerechtvaardigde begunstiging voor de ondernemer met een milieuvriendelijke auto. Deze ongerechtvaardigde begunstiging zou echter worden uitgebreid als ook ondernemers met een niet-milieuvriendelijke auto zouden profiteren van dat voordeel. Dit zou in strijd zijn met de BTW-regels. Bovendien reikt het gelijkheidsbeginsel niet zo ver. De fiscus zal de lopende bezwaarschriften daarom afwijzen.
Hoge Raad, 12 april 2013, LJN: BX9444