Lage BTW-tarief voor digitale publicaties per 1 januari 2020

4 februari 2019 | Door redactie

Staatssecretaris Snel van Financiën heeft aangegeven dat het de bedoeling is dat het lage BTW-tarief op digitale publicaties op 1 januari 2020 in werking treedt. Hierdoor verdwijnt het verschil in tarief tussen papieren publicaties (9% BTW) en digitale publicaties (nu nog 21% BTW). Digitale publicaties worden dus goedkoper.

Momenteel geldt nog een BTW-tarief van 21% voor digitale publicaties terwijl papieren publicaties tegen 9% belast worden. In oktober vorig jaar gaf minister Hoekstra van Financiën aan dat hij er zo snel mogelijk voor zou zorgen dat het lage BTW-tarief (tool) ook wordt ingevoerd voor digitale publicaties. Hij kon toen echter nog niet aangeven wanneer de tariefsaanpassing in werking zou gaan treden. In antwoord op Kamervragen heeft Snel nu aangegeven dat hij er naar gaat streven om de tariefsverlaging per 1 januari 2020 in te laten gaan. Hij is al in overleg met de sector om voorbereidingen te treffen om de BTW op digitale publicaties omlaag te brengen. In de loop van het jaar komt Snel met een conceptwetsvoorstel.

Definitie digitale publicaties complex

Een belangrijk onderdeel bij het invoeren van de aanpassing is de formulering van de definitie voor langs elektronische weg geleverde boeken, kranten en tijdschriften. Wat er allemaal onder deze definitie moet gaan vallen is complex, omdat er vele soorten digitale publicaties en vergelijkbare producten bestaan. Ook moet de definitie zo veel mogelijk toekomstbestendig zijn. Dit zal een lastig punt zijn gezien de snelheid waarmee er in de digitale wereld nieuwe producten worden gelanceerd. Snel geeft aan dat hij het conceptwetsvoorstel in de eerste helft van 2019 wil consulteren via een internetconsultatie, zodat alle belanghebbenden kunnen reageren op het wetsvoorstel.