Let op extra correcties in laatste BTW-aangifte 2019

De laatste BTW-aangifte over 2019 is altijd een 'speciaal' moment. Naast de reguliere getallen moeten ondernemingen namelijk ook een aantal specifieke correcties meenemen in deze aangifte. Dit is dan ook de tijd om het zogeheten Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) uit de kast te trekken.

14 januari 2020 | Door redactie

De laatste kans om nog iets te corrigeren op BTW-gebied over het boekjaar 2019 is in de aangifte die uiterlijk 31 januari 2020 binnen moet zijn bij de Belastingdienst. Of een onderneming of organisatie nu maandelijks of per kwartaal BTW-aangifte (tool) doet, maakt daarbij niet uit.

Correctie voor voorzieningen personeel

Eén van de verplichte correcties hangt dus samen met het BUA. Dit besluit schrijft voor dat ondernemingen niet alle BTW terug kunnen krijgen op relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen die zij beneden de kostprijs uitdelen. Voorbeelden zijn huisvesting verschaffen aan werknemers of hen gelegenheid geven om te gaan sporten. Er is wel een drempel: voor bevoordelingen onder de € 227 (exclusief BTW) per werknemer per jaar geldt het BUA niet.
Als organisaties of ondernemingen door het jaar heen volgens het BUA dus te veel BTW in aftrek hebben gebracht, moeten zij dat in de laatste aangifte over 2019 rechttrekken.

BTW-correctie privégebruik auto van de zaak

Daarnaast is er onder meer nog een correctie voor zogeheten fictieve diensten. Als een ondernemer bijvoorbeeld een vakantiewoning in bezit heeft en daar een werknemer een tijdje in laat wonen is dat een fictieve dienst. Voor dat deel is de vakantiewoning dus niet zakelijk gebruikt en is er geen recht op BTW-aftrek.
Ook voor het privégebruik van de auto van de zaak is er een BTW-correctie. Want voor het deel dat de auto niet zakelijk is gebruikt, bestaat er geen recht op aftrek. De ondernemer kan het privégebruik aantonen met een rittenregistratie. Als die er niet is, en de ondernemer betaalt ook geen zakelijke vergoeding voor het privégebruik, dan geldt de forfaitaire regeling (tool). De ondernemer moet dan standaard 2,7% over de cataloguswaarde van de auto – inclusief BTW en BPM – als BTW afdragen. Als bij de aanschaf van de auto geen BTW is betaald, is het forfait 1,5%.

Bijlagen bij dit bericht