Loonheffing geen invloed op BTW-correctie auto

10 februari 2012 | Door redactie

Sinds 1 juli 2011 heeft de bijtelling in de loonheffing geen invloed meer op de BTW-correctie privégebruik auto. Voorheen bedroeg de BTW-correctie standaard 12% van de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak in de loonheffingen. Vanaf 1 januari 2012 gelden alleen nog de nieuwe regels.

Rijdt een werknemer zijn auto van de zaak ook privé, dan moet u aan het eind van elk kalenderjaar BTW inhouden en afdragen over de gereden privékilometers. Voorheen moest de werkgever in de laatste BTW-aangifte van het kalenderjaar standaard 12% van de werkelijke bijtelling voor de loonheffingen aan BTW afdragen. Sinds 1 juli 2011 zijn daar nieuwe regels voor in de plaats getreden. Nu is de BTW-correctie een forfaitair bedrag van 2,7% van de catalogusprijs van de auto van de zaak.

Correctie of forfaitaire bijtelling?

In plaats van een correctie op basis van de forfaitaire bijtelling van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, kunt u de correctie echter ook baseren op de werkelijke privékilometers waarbij u dus een kilometeradministratie moet bijhouden. Dit kan voordeliger voor uw onderneming uitpakken. Een voorbeeld: Stel dat uw onderneming een auto ter beschikking stelt aan een werknemer met een cataloguswaarde van € 40.000. De leaseprijs voor deze auto is € 1.150 per maand, waarvan € 750 voor het privégebruik van de werknemer. Voor het berekenen van de correctie moet u uitgaan van de normale waarde. De normale waarde is € 750 x 12 = € 9.000 per jaar. De correctie voor de BTW is dan € 1.710 (19% van € 9.000). U mag echter ook het forfait van 2,7% toepassen. De BTW-correctie is dan gelijk aan € 1.080 (2,7% van € 40.000). In dit voorbeeld is het dus voordeliger om gebruik te maken van de forfaitaire bijtelling.