Meld verschillen in uw BTW aan de fiscus

6 augustus 2012 | Door redactie

Bij de jaarafsluiting van uw administratie kan blijken dat de BTW die u maandelijks heeft afgedragen niet overeenkomt met de berekening aan het einde van het jaar. U moet dit verschil echt zelf melden bij de Belastingdienst. Dit blijkt ook uit een recente rechtszaak bij het gerechtshof in Amsterdam.

De ondernemer had gedurende het jaar de BTW-aangifte ingediend. Bij het afsluiten van het jaar bleek echter dat de aangiften niet klopten met de berekening aan het einde van het jaar van de adviseur en de administratie van de ondernemer. Deze aansluitverschillen gaf de ondernemer echter niet op aan de Belastingdienst. De inspecteur kwam daar achter en legde een naheffingsaanslag met boete voor grove schuld op.

Grove schuld

Deze boete voor grove schuld was volgens de ondernemer niet terecht. Hij ging er immers vanuit dat de Belastingdienst het verschil zou achterhalen bij het controleren van de jaarstukken en het opleggen van de aanslag vennootschapsbelasting. Het gerechtshof gaf echter aan dat dit niet de taak van de inspecteur was. De ondernemer moest deze verschillen zelf melden. Toen de inspecteur constateerde dat dit niet gebeurd was, mocht hij een naheffingsaanslag met boete opleggen. De boete voor grove schuld was dus terecht.