Melding betalingsonmacht moet voor alle bv’s

27 februari 2014 | Door redactie

Kunt u de belasting niet betalen, dan moet u dat tijdig melden aan de Belastingdienst. Voor het niet (tijdig) melden van de betalingsonmacht kan de fiscus de bestuurder namelijk aansprakelijk stellen. Uit een recente uitspraak van Gerechtshof Amsterdam blijkt dat deze verplichte melding geldt voor elk onderdeel in de groep.

In deze zaak ging het om een bestuurder van een bv. In 2009 stelde de Belastingdienst een boekenonderzoek in naar de BTW-aangifte over 2007 en 2008. De accountant van de bv had verzuimd om een suppletie in te dienen. Na de aankondiging van de controle diende hij alsnog een suppletie in voor 2007 en 2008. De Belastingdienst stelde de bestuurder aansprakelijk voor de niet-betaalde BTW, omdat de suppletie te laat was ingediend en er geen melding was gemaakt van de betalingsonmacht.

Aansprakelijk voor belastingschulden

De bestuurder was het niet eens met deze aansprakelijkheid. Er was namelijk wel melding gedaan van betalingsproblemen bij andere bv’s die tot de groep behoorden. De inspecteur had daaruit moeten opmaken dat er ook betalingsproblemen waren bij de andere bv. Het gerechtshof dacht daar echter anders over. Elke bv moest afzonderlijk melding maken van betalingsonmacht. De inspecteur hoefde deze conclusie niet te trekken uit het feit dat er betalingsproblemen waren bij de andere bv’s in de groep. Daarnaast kon de bestuurder invloed uitoefenen op het aangifte- en betalingsgedrag van de bv. Hij maakte echter niet aannemelijk dat het niet melden van betalingsonmacht niet aan hem te wijten was. De bestuurder was daarom terecht aansprakelijk gesteld.
Gerechtshof Amsterdam, 30 januari 2014, ECLI (verkort): 176