Naheffen onterechte BTW mag soms bij afnemer

27 maart 2013 | Door redactie

Blijkt dat er ten onrechte BTW op een ontvangen factuur is komen te staan, dan mag de Belastingdienst ook direct bij uw onderneming als afnemer de belasting naheffen. De Hoge Raad heeft dat recent bevestigd.

Is er ten onrechte BTW in rekening gebracht door de opsteller van de factuur (de leverancier) dan zal de inspecteur daar in principe in eerste instantie de BTW naheffen. Het is echter ook mogelijk om de BTW na te heffen bij de ontvanger van de factuur (de afnemer). De Belastingdienst mag direct aankloppen bij de afnemer als aannemelijk is dat het naheffen van de BTW bij de leverancier zonder resultaat zal blijven. Deze regels zijn opgenomen in een besluit van de staatssecretaris van Financiën.

Onterechte BTW op de factuur

In deze zaak had een onderneming, die zich bezighield met opruim- en schoonmaakwerkzaamheden in de bouwsector, personeel ingeleend. Op de ontvangen factuur was onterecht BTW in rekening gebracht. De onderneming had de factuur betaald en de BTW in aftrek gebracht. Bij een boekenonderzoek ontdekte de fiscus dat de in rekening gebrachte BTW onterecht was en legde een naheffingsaanslag van zo'n € 55.000 met boete aan de onderneming op. Volgens de onderneming had de Belastingdienst dit eerst bij de uitlener moeten naheffen. De uitlener was immers de opsteller van de factuur.

Afnemer moet factuur controleren

De Hoge Raad bepaalde uiteindelijk dat het eerdergenoemde besluit van de staatssecretaris duidelijk was. Als het op grond van verzamelde gegevens waarschijnlijk was dat de opsteller van de factuur een naheffingsaanslag niet zou betalen, mocht de fiscus direct naheffen bij de afnemer. Volgens het besluit had de onderneming de verantwoordelijkheid om te controleren of de in rekening gebrachte BTW correct was. De inspecteur mocht de BTW dus bij de onderneming naheffen.
Hoge Raad, 22 maart 2013, LJN: BZ5148