Niet intrekken bezwaren BTW privégebruik auto

17 februari 2014 | Door redactie

Heeft u een bezwaar ingediend tegen de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak voor de periode 2010 of eerder, dan is de kans groot dat de Belastingdienst u verzoekt of al verzocht heeft om het bezwaarschrift in te trekken. Het advies is echter om dat nog niet te doen.

De BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak staat de laatste paar jaar behoorlijk ter discussie. Dit is het gevolg geweest van een uitspraak van Rechtbank Haarlem op 1 juni 2011. De staatssecretaris van Financiën was daardoor genoodzaakt om de wet aan te passen, zodat de BTW-correctie niet langer afhankelijk was van de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. U heeft misschien ook bezwaar gemaakt tegen deze BTW-correctie.

BTW-correctie kan voordeliger

Uiteindelijk is de zaak bij de Hoge Raad terechtgekomen en die vond de regeling niet in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De Belastingdienst kreeg dus toch gelijk in deze zaak, maar de wetswijziging bleef in stand. Op basis van dit arrest heeft de fiscus u verzocht of verzoekt ze u nog de bezwaarschriften die zien op de periode 2010 en eerder in te trekken.
Het is echter de vraag of dat handig is! De BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak mag u voor deze periode namelijk ook baseren op 27% van de BTW op autokosten. Dit is mogelijk voordeliger dan de BTW-correctie baseren op de bijtelling in de loon- en inkomstenbelasting. U mag de BTW-correctie echter alleen bepalen aan de hand van deze andere methode als de BTW-heffing nog niet onherroepelijk vaststaat. Trekt u het bezwaarschrift in, dan zal de Belastingdienst de BTW onherroepelijk vaststellen. U moet het bezwaar dus in stand houden en uw bezwaarschrift nader motiveren. Op deze manier behoudt u uw rechten.