Nieuw formulier voor verrekenen van belasting

11 juni 2012 | Door redactie

U kunt voortaan met een standaardformulier van de Belastingdienst een teruggaaf BTW verrekenen met uw aangifte loonheffingen. Voorheen moest u hierom schriftelijk verzoeken.

Heeft u teveel BTW afgedragen, dan kunt u dit bedrag terugvragen van de Belastingdienst met het formulier ‘Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf BTW’ (pdf). Omdat u maandelijks of elke vier weken loonheffingen afdraagt, kunt u de teruggaaf van BTW meteen verrekenen. U kunt bijvoorbeeld een BTW-teruggaaf over het derde kwartaal verrekenen met uw aangifte loonheffingen over september. Draagt u elke vier weken loonheffingen af, dan kunt u deze verrekening toepassen in de negende vierwekenperiode die in september eindigt. 

Voldoen aan de voorwaarden

Als u gebruik wilt maken van het formulier, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • U heeft de aangifte loonheffingen waarmee u de teruggaaf BTW wilt verrekenen, op tijd gedaan.
  • De aangiftetijdvakken van uw aangifte loonheffingen en de BTW-aangifte, waarvoor u de teruggaaf wilt, moeten in dezelfde maand eindigen.
  • Eindigt het tijdvak van de BTW-aangifte op 31 december, dan mag u deze ook nog verrekenen met de 12e vierwekenaangifte loonheffingen.
  • U mag geen andere openstaande belastingschulden hebben.
  • U verzoekt de verrekening uiterlijk op de uiterste aangiftedatum van de aangifte loonheffingen.