Nieuwe BTW-regels e-commerce in EU

De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen bekendgemaakt die het BTW-klimaat voor e-commercebedrijven in de Europese Unie (EU) moet verbeteren. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat met name start-ups en het mkb, maar ook consumenten, gemakkelijker goederen en diensten online kunnen verhandelen.

30 december 2016 | Door redactie

Een van de maatregelen is de invoering van een éénloketsysteem voor de hele EU. Door dit EU-brede portaal voor onlinebetalingen verlagen de BTW-nalevingskosten aanzienlijk: dit bespaart de organisaties die online kopen en verkopen in de EU jaarlijks € 2,3 miljard per jaar. Een tweede maatregel houdt in dat de BTW (tools) betaald wordt in de lidstaat van de eindverbruiker, waardoor de belastinginkomsten eerlijker verdeeld zullen zijn over de EU-lidstaten. Dit moet de € 5 miljard aan BTW, die volgens huidige schattingen elk jaar verloren gaan aan onlineverkopen en die in 2020 zouden oplopen tot € 7 miljard, de kop indrukken. Tot slot gaf de Europese Commissie  aan dat de lidstaten op e-publicaties, zoals e-boeken, hetzelfde BTW-tarief kunnen toepassen als op drukwerk. De BTW op e-publicaties gaat dus van 21% naar 6%.

Houd rekening met de juridische aspecten van E-commerce

Uw organisatie moet als die aan E-commerce doet, goed rekening houden met een aantal juridische aspecten. Bij handel via internet komen namelijk nogal wat rechten en plichten kijken. De verschillende wettelijke voorschriften zijn afkomstig uit de E-commerce Richtlijn, de Wet oneerlijke handelspraktijken en de Wet verkoop op afstand. Overtreedt uw organisatie de regels in online handel, dan is er kans op een hoge boete!