Nieuwe BTW-regels e-commerce in EU

30 december 2016 | Door redactie

De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen bekendgemaakt die het BTW-klimaat voor e-commercebedrijven in de Europese Unie (EU) moet verbeteren. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat met name start-ups en het mkb, maar ook consumenten, gemakkelijker goederen en diensten online kunnen verhandelen.

Een van de maatregelen is de invoering van een éénloketsysteem voor de hele EU. Door dit EU-brede portaal voor onlinebetalingen verlagen de BTW-nalevingskosten aanzienlijk: dit bespaart de organisaties die online kopen en verkopen in de EU jaarlijks € 2,3 miljard per jaar. Een tweede maatregel houdt in dat de BTW (tools) betaald wordt in de lidstaat van de eindverbruiker, waardoor de belastinginkomsten eerlijker verdeeld zullen zijn over de EU-lidstaten. Dit moet de € 5 miljard aan BTW, die volgens huidige schattingen elk jaar verloren gaan aan onlineverkopen en die in 2020 zouden oplopen tot € 7 miljard, de kop indrukken. Tot slot gaf de Europese Commissie  aan dat de lidstaten op e-publicaties, zoals e-boeken, hetzelfde BTW-tarief kunnen toepassen als op drukwerk. De BTW op e-publicaties gaat dus van 21% naar 6%.

Houd rekening met de juridische aspecten van E-commerce

Uw organisatie moet als die aan E-commerce doet, goed rekening houden met een aantal juridische aspecten. Bij handel via internet komen namelijk nogal wat rechten en plichten kijken. De verschillende wettelijke voorschriften zijn afkomstig uit de E-commerce Richtlijn, de Wet oneerlijke handelspraktijken en de Wet verkoop op afstand. Overtreedt uw organisatie de regels in online handel, dan is er kans op een hoge boete!