Nieuwe factureringsregels voor de BTW

1 oktober 2012 | Door redactie

Op 1 januari 2013 gaan er nieuwe factureringsregels voor de BTW gelden voor de hele Europese Unie. In deze wetgeving zijn vooral nieuwe regels opgenomen voor het elektronisch factureren, het geldende recht bij diensten of leveringen van goederen in andere lidstaten en de mogelijkheid van een vereenvoudigde factuur.

U kunt van de vereenvoudigde factuur gebruikmaken als de vergoeding exclusief BTW niet hoger is dan € 100 of als het gaat om een aanvulling op een eerdere factuur. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij een creditnota. Op een vereenvoudigde factuur moet u de volgende gegevens vermelden:

  • de datum van uitreiking;
  • de identiteit van de presterende ondernemer;
  • de aard van de prestatie;
  • het te betalen bedrag van de belasting (of gegevens waaruit dat kan worden opgemaakt);
  • bij correctiefacturen een specifieke verwijzing naar de oorspronkelijke factuur met specifieke vermelding van de aangebrachte wijzigingen.