Op tijd BTW uit andere EU-landen terugvragen!

Een ondernemer die BTW heeft betaald in andere EU-landen kan deze terugvragen via het portaal ‘Teruggaaf BTW uit andere EU-landen’ van de Belastingdienst. Dit moet dan wel voor 1 oktober 2021 gebeuren. Wacht hier niet mee tot de laatste dag van 30 september want de kans is groot dat op die dag het portaal overbelast raakt door de vele verzoeken en dan is het jammer maar helaas, de teruggaaf is te laat ingediend en de BTW is niet meer terug te vorderen.

19 augustus 2021 | Door redactie

Een ondernemer mag de in een ander EU-land betaalde BTW niet in aftrek brengen in zijn aangifte voor de BTW. Deze BTW kan hij echter terugvragen als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Zijn onderneming is in Nederland gevestigd.
  • Hij heeft in het EU-land waar hij BTW terugvraagt, geen BTW-aangifte gedaan.
  • Hij gebruikt de goederen en diensten voor met BTW belaste bedrijfsactiviteiten.

Voor 1 oktober om teruggaaf verzoeken

Om de BTW over 2020 terug te krijgen, moet de ondernemer vóór 1 oktober 2021 een verzoek tot teruggaaf indienen bij de Nederlandse Belastingdienst via het portaal ‘Teruggaaf van BTW uit andere EU-landen’. De Belastingdienst stuurt het verzoek dan door naar de belastingdienst in het EU-land waar de ondernemer BTW terugvraagt. 

Te late indiening, dan geen teruggaaf

De ervaring bij de Belastingdienst leert dat veel ondernemers op 30 september nog even snel hun teruggaaf indienen. Hierdoor kan het zijn dat het portaal overbelast raakt en dat de aanvraag pas na 30 september bij de Belastingdienst binnenkomt. Het verzoek kan dan niet in behandeling worden genomen omdat het te laat is ingediend. De teruggaaf volgt dan dus ook niet. Om dit te voorkomen adviseert de fiscus om het BTW-verzoek zo snel mogelijk te doen. Hierdoor komen dan de aanvragen gespreid binnen en kan de Belastingdienst deze op tijd doorzetten.

Bijlagen bij dit bericht

Aandachtspunten voor de BTW-aangifte
E-learning | VideoCollege 12 minuten