Op zoek naar openstaande BTW-schulden

15 mei 2013 | Door redactie

Blijkt aan het einde van het jaar bij het opstellen van de jaarrekening dat u te weinig BTW heeft afgedragen, dan moet u een suppletieaangifte BTW indienen. Bij veel ondernemingen staat deze BTW-schuld echter nog steeds op de balans. De Belastingdienst start met een project om deze verschuldigde BTW alsnog te innen.

U bent verplicht om een suppletieaangifte in te dienen als u te veel of te weinig BTW heeft aangegeven. Dient u binnen drie maanden na afloop van het jaar een suppletieaangifte in dan betaalt u geen belastingrente, maar mogelijk wel een verzuimboete van 5% van het openstaande bedrag. Stuurt u helemaal geen suppletieaangifte in, dan kunt u een vergrijpboete krijgen als de Belastingdienst ontdekt dat u niet alles heeft aangegeven. 

Landelijk project BTW-schulden

Volgens de Belastingdienst staan er nog veel BTW-schulden op de balans van ondernemingen. Ze willen dit strenger gaan controleren door de BTW-aangiften te vergelijken met de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarom is er nu een landelijk project gestart. Corrigeert u de eerder ingediende BTW-aangifte vóór 1 juni 2013, dan zal de fiscus maximaal een vergrijpboete opleggen van 5%. In het kader van het project is de maximale vergrijpboete dus tijdelijk verlaagd. Daarna betaalt u gewoon weer het volle pond.