Opletten bij laatste BTW-aangifte van dit jaar!

In de laatste BTW-aangifte van het jaar moet de BTW-ondernemer alle correcties en afrekeningen over 2021 meenemen. En dat kunnen er flink wat zijn, denk bijvoorbeeld aan de correctie voor de auto van de zaak! Het is er dus eentje waar de BTW-ondernemer extra aandacht aan moet besteden.

9 december 2021 | Door redactie

Bij het invullen van de laatste aangifte BTW over 2021 moet de BTW-ondernemer er rekening mee houden dat hij de onderstaande correcties en afrekeningen in de aangifte meeneemt:

  1. privégebruik door de BTW-ondernemer;
  2. fictieve diensten;
  3. correctie door Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA);
  4. herziening van voorbelasting in verband met het gebruik van goederen en diensten voor zowel belaste, vrijgestelde als andere onbelaste doeleinden.

BTW over auto van de zaak 

Zo is de BTW-ondernemer over het privégebruik van een auto van de zaak BTW verschuldigd (tool). Bij het ontbreken van een kilometeradministratie en bij het ontbreken van een zakelijke vergoeding moet hij de verschuldigde BTW forfaitair stellen op 2,7% van de cataloguswaarde van de auto (inclusief BTW en BPM).
Indien bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek is gebracht – bijvoorbeeld omdat die auto onder de margeregeling is gekocht of vanuit privévermogen in de onderneming is ingebracht – geldt een forfaitaire bijtelling van 1,5%. Het forfait van 1,5% is ook van toepassing op auto’s die hij nog in gebruik heeft na afloop van het vierde jaar, volgend op het jaar waarin hij de auto is gaan gebruiken.

Rekening houden met BUA-correctie

De BTW op uitgaven zoals giften, relatiegeschenken en personeelsvoorzieningen kan een BTW-ondernemer niet altijd in aftrek brengen. In het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) is namelijk een drempelbedrag opgenomen van € 227. Overschrijdt hij dit bedrag dan kan hij geen BTW meer in aftrek brengen. Het gaat hierbij om uitgaven van € 227 per werknemer of relatie per boekjaar.

Nog meer weten over de correcties en afrekeningen die meegenomen moeten worden in de laatste BTW-aangifte van het jaar. Lees dan dit verdiepingsartikel.