Pandhouder en hypotheekhouder aansprakelijk voor BTW

19 september 2017 | Door redactie

In het Belastingplan 2018 is opgenomen dat pandhouders, hypotheekhouders of executanten aansprakelijk zijn voor de verschuldigde BTW als zij zich verhalen op de opbrengst van een zaak. Het gaat dan om de BTW die bij de levering van die zaak verschuldigd is.

De Belastingdienst mag straks, als de BTW niet wordt betaald, de pand-hypotheekhouder of executant die verhaal haalt op het door de koper betaalde bedrag, aansprakelijk stellen voor de niet-betaalde BTW. Deze nieuwe aansprakelijkheidsbepaling gaat gelden voor leveringen die binnen en buiten faillissement plaatsvinden. Voor executanten gaat deze bepaling niet gelden binnen een faillissement. De plicht tot het betalen van de verschuldigde BTW blijft echter wel bij de belastingschuldige liggen.