Particulieren krijgen nog geen BTW-nummer

Heeft u als particulier zonnepanelen aangeschaft en levert u opgewekte elektriciteit terug aan het energienet, dan bent u ondernemer voor de BTW. De Belastingdienst geeft echter op dit moment nog geen BTW-nummers af aan particulieren. Het ministerie van Financiën beraadt zich namelijk nog over de gevolgen van het arrest van het Europese Hof van Justitie.

5 augustus 2013 | Door redactie

In het bericht ‘BTW-ondernemer door aanschaf zonnepanelen’ kon u al lezen dat het Europese Hof van Justitie vond dat een particulier die zonnepanelen aanschaft, ondernemer was voor de BTW. Dit arrest heeft ook grote gevolgen voor de Nederlandse situatie. Particulieren die zonnepanelen aanschaffen zijn hierdoor ondernemer voor de BTW en kunnen dus de BTW op de aanschafkosten van de zonnepanelen aftrekken. Hiervoor is echter wel een BTW-nummer noodzakelijk.

Aanvragen tijdelijk aanhouden

Het BTW-nummer moet u aanvragen bij de Belastingdienst. Recent heeft de fiscus laten weten nog geen BTW-nummers af te geven en de aanvragen tijdelijk aan te houden. Het ministerie van Financiën moet namelijk nog een standpunt innemen over de gevolgen van het arrest van het Europese Hof van Justitie. De Belastingdienst zal u hierover schriftelijk informeren. Daarnaast kunt u zich op dit moment ook niet als ondernemer inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Particulieren eigenaren van zonnepanelen zijn namelijk volgens de Handelsregisterwet geen ondernemer en kunnen zich dus niet inschrijven. Het is nu dus wachten op het standpunt van het ministerie van Financiën.