Per 1 juli 2021 van MOSS naar OSS

De Mini-One-Stop-Shop-regeling (MOSS-regeling) zal vanaf 1 juli 2021 worden uitgebreid en daarom de One-Stop-Shop-regeling (OSS-regeling) gaan heten. Ondernemers die online goederen én diensten leveren kunnen dan ook al hun BTW-verplichtingen via de OSS-regeling gaan doen.

14 december 2020 | Door redactie

Als  een ondernemer omroep-, telecommunicatie- en elektronische diensten aan particulieren verricht moet hij de aangifte BTW doen en afdragen in het land van de afnemer. Hiervoor moet de ondernemer zich dus telkens registreren in een ander land voor de BTW.  Om dit te voorkomen is de MOSS-regeling ingevoerd. Via de MOSS-regeling kan een ondernemer zich registreren in de lidstaat van vestiging en vervolgens via één elektronische BTW-aangifte doen voor alle diensten in alle lidstaten waar hij niet gevestigd is. Het gebruik van de MOSS-regeling hangt af van het al dan niet overschrijden van drempel bedragen die per EU-land (kunnen) verschillen.

Uitbreiding van MOSS-regeling

Per 1 juli 2021 zal de MOSS-regeling worden uitgebreid. Oorspronkelijk zou dit al per 1 januari 2021 gebeuren maar door de EU is uitstel verleend tot 1 juli 2021 vanwege corona. Er kan straks ook voor afstandsverkopen een beroep worden gedaan op de regeling. Daarom gaat de M van de regeling af en wordt het dus de OSS-regeling. Van afstandsverkopen is sprake als de ondernemer goederen verkoopt al dan niet via internet aan particulieren die gevestigd zijn in een andere lidstaat van de Europese Unie en hij deze goederen rechtstreeks bij de particulieren aflevert.

Afstandsverkopen ook onder de OSS

Voor afstandsverkopen geldt nu dat de BTW wordt geheven in de lidstaat waar de leverancier is gevestigd, totdat er een bepaald drempelbedrag wordt overschreden. Bij overschrijding van het drempelbedrag, vindt de levering plaats in het land van de particulier. De leverancier moet dan een factuur met het BTW-tarief van het land van de particulier sturen en deze BTW in dat land aangeven en afdragen. Per 1 juli 2021 vervallen de diverse drempelbedragen en gaat de ondernemer vanaf de eerste levering aan een particulier in een andere lidstaat, in die lidstaat BTW verschuldigd zijn. Hier komt dan de OSS-regeling in beeld. De leverancier hoeft zich door die regeling dan niet meer in de andere EU-lidstaten te registreren, maar kan de aangifte en afdracht in het land van vestiging regelen.

Vereenvoudigde regeling voor kleine ondernemers

Kleine ondernemers kunnen gebruikmaken van een eenvoudigere regeling. Als de totale omzet van de afstandsverkopen en de digitale diensten per jaar namelijk beneden de € 10.000 blijft, vinden de afstandsverkopen en de digitale diensten plaats in Nederland. Dit betekent dat de afstandsverkopen en digitale diensten worden belast met Nederlandse BTW. Een OSS-aangifte kan dan achterwege blijven.

Bijlagen bij dit bericht

Factuurvereisten BTW
Infographic
BTW-aangifte checken
Tools | Checklists