Plaats van dienst bepaalt BTW-afdracht

5 augustus 2013 | Door redactie

Mogelijk moet u BTW afdragen over de diensten die u levert. Levert u ook diensten in het buitenland, dan is de plaats van de dienst bepalend voor het land waar u BTW moet afdragen. Er zijn een aantal regels waarmee u rekening moet houden.

Allereerst moet u voor de bepaling van de plaats van de dienst een onderscheid maken tussen diensten aan andere ondernemers of diensten aan consumenten. Als hoofdregel geldt dat uw bv de dienst aan een andere ondernemer verricht op de plaats waar uw afnemer woont, is gevestigd of een vaste inrichting heeft. Bij een consument is de plaats waar de dienstverlener (uw bv dus) woont of is gevestigd de plaats van dienst. Is uw afnemer een andere onderneming, dan wordt de plaats van de dienst dus verlegd. Het maakt dan niet uit of de afnemer een BTW-identificatienummer heeft of niet. 

Niet elke dienst belast bij de afnemer

Diensten aan ondernemers zijn belastbaar in het land van de afnemer. Hij neemt dan de verschuldigde BTW op in zijn aangifte. Uw bv heeft dus verder niets te maken met deze BTW. Maar er geldt een uitzondering voor de volgende diensten:

  • diensten met betrekking tot onroerende zaken;
  • artistieke, culturele, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke activiteiten als beurzen en tentoonstellingen, inclusief de organisatie;
  • vervoer van personen;
  • restaurant- en cateringdiensten;
  • restaurant- en cateringdiensten aan boord van een schip, vliegtuig of trein (passagiersvervoer) binnen de EU;
  • kortdurende verhuur van vervoermiddelen.

Bij deze diensten kunt u met het hulpmiddel van de Belastingdienst bepalen waar de BTW is belast. 

Europese dienstverlening opgeven bij fiscus

Diensten die u aan andere ondernemers binnen Europa verricht, moet u eens in de zoveel tijd opgeven bij de fiscus. Op deze manier kunnen de EU-lidstaten controleren of ondernemers hun BTW-verplichtingen nakomen. Deze zogenoemde listing dient u elke maand of kwartaal, afhankelijk van het tijdvak, in bij de fiscus, uiterlijk op de laatste dag van de kalendermaand die volgt op het betreffende tijdvak. U hoeft de uitgezonderde diensten niet mee te nemen in de opgaaf. Dit betekent dat u hiervoor een splitsing moet maken in uw administratie.