Sneller sprake van fiscale eenheid voor de BTW

28 oktober 2013 | Door redactie

Voor een fiscale eenheid BTW moet er sprake zijn van economische verwevenheid tussen de betrokken ondernemingen. De onderneming moet daarvoor in ieder geval meer dan 50% aanvullende activiteiten voor de onderneming verrichten. De Hoge Raad denkt daar in een recent arrest toch iets anders over.

U vormt voor de BTW een fiscale eenheid als de ondernemingen financieel, organisatorisch en economisch met elkaar zijn verweven. In deze zaak was er discussie over de economische verwevenheid. In de volgende twee gevallen is er sprake van economische verwevenheid:

  • De ondernemingen hebben in hoofdzaak hetzelfde economische doel;
  • De ene onderneming oefent voor meer dan 50% aanvullende activiteiten uit voor de andere onderneming.

Het ging in dit geval om een holding die in het bezit was van alle aandelen in drie bv’s. De eerste bv hield zich bezig met de exploitatie van een supermarkt, de twee met een aantal panden waaronder het pand van de supermarkt en de laatste bv met het energiesysteem van de supermarkt. De inspecteur stelde dat de laatste bv niet tot de fiscale eenheid BTW kon behoren, omdat slechts 22% van de omzet werd behaald door prestaties die werden verricht voor de andere ondernemingen. De onderneming voldeed hierdoor niet aan het tweede vereiste. Rechtbank Arnhem volgde de inspecteur en vond het vormen van een fiscale eenheid niet mogelijk.

Nauwe verbondenheid op economisch gebied

De Hoge Raad was het hier echter niet mee eens. De economische verwevenheid was volgens deze rechters wel aanwezig. De holding had namelijk alle aandelen van de verschillende bv’s, bestuurde al deze bv’s en er waren onderling niet-verwaarloosbare economische betrekkingen. Dit was voldoende voor een nauwe verbondenheid op economisch gebied voor de betrokken partijen. Het maakte daarbij niet uit dat de onderneming een groot gedeelte van de omzet (meer dan 50%) behaalde door het leveren goederen of diensten aan derden. De onderneming kon dus wel een fiscale eenheid voor de BTW vormen.
Hoge Raad, 11 oktober 2013, ECLI (verkort): 837

Stel gratis uw vragen

MKB AdviesdeskHeeft u vragen over de fiscale eenheid voor de BTW, dan kunt u deze als Premium-abonnee gratis stellen aan de experts van MKB Adviesdesk. U krijgt gegarandeerd antwoord binnen vijf werkdagen. Wacht niet langer en stel uw vraag!